Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do klasy 1 SP

Informacje na temat zapisów i rekrutacji do klas I szkół podstawowych dostępne są na stronach: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/zgloszenia-i-rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20222023,609,1082,1.html …

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie …

Konkurs na logo i hasło promocyjne innowacji pedagogicznej  Kryminologia z  elementami kryminalistyki XVIII Liceum Ogólnokształcącego w …

„Zima w mieście”

"Zima w mieście" W związku z nadchodzącymi feriami zimowymi 2022 została przygotowana oferta różnorodnych atrakcji i …

Wyniki konkursu

Wyniki szkolnego „Konkursu na najciekawszą kartkę świąteczną w języku niemieckim” adresowanego do uczniów klas VII-VIII Szkoły …

Klasa 3 „a” SP zorganizowała zbiórkę karmy, koców i zabawek na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt …

GALERIA ZDJĘĆ

NASZ PATRON

Komisarz PP Stanisława Filipina Paleolog – ur. 04.05.1892 r.
w Rumnie w powiecie Rudka. Uczęszczała we Lwowie na pensję, prowadzoną przez siostry sakramentki. Następnie studiowała
na Lwowskiej Akademii Handlowej. Podczas I wojny
światowej czynnie działała w Polskiej Organizacji Wojskowej.

Historia

Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku, kiedy Polski nie było na mapach świata, ale żyła w świadomości Polaków
m. in. dzięki zaangażowaniu polskich nauczycieli, którzy w warunkach zaborów walczyli o narodową edukację.

W dokumentach miejskich z 1911 r. odnaleźć można informacje o szkole nr 11. Pozwala to przypuszczać, że istniała
być może wcześniej, lecz nigdzie tego nie odnotowano. „Jedenastka” była jednoklasową szkołą żeńską
i mieściła się na ulicy Lubartowskiej 674a.

Skip to content