Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

Kalendarz pracy ZSO nr 2 w Lublinie 

 

KALENDARZ PRACY ZSO nr 2 W LUBLINIE
W ROKU SZK. 2022/23.

I semestr roku szkolnego: 01.09.2022 r. – 31.01.2023 r.

II semestr roku szkolnego: 01.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

Ferie zimowe: 16.01.2023 r. – 29.01.2023 r.

Ferie letnie: 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w LO: 28.04.2023 r. /piątek/

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez Dyrektora szkoły dla: /należy ustalić i poinformować naucz., ucz. i rodziców do 30 września/

Uczniów SP nr 11 w Lublinie

Uczniów XVIII LO w Lublin

31 października 2022 r. /poniedziałek/

31 października 2022 r. /poniedziałek/

2 maja 2023 r. /wtorek/

2 maja 2023 r. /wtorek/

23, 24, 25 maja 2023 r. / wtorek, środa,czwartek/

…………………………………………..

4, 5 maja 2023 r. / czwartek, piątek/

4, 5 i 8 maja 2023 r. /czwartek, piątek i
poniedziałek/

9 czerwca /piątek

9 czerwca /piątek

(max 8 dni)

(max 10 dni)

Terminy egzaminów zewnętrznych:

  1. Egzamin ósmoklasisty:

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,

w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i czerwcu:

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom: 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji: do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 6 lipca 2023 r.

1I. Egzamin maturalny:

termin główny:

część ustna:

od 10 do 23 maja 2023 r. (z wyjątkiem 14 i 21 maja): język polski, języki obce nowożytne

część pisemna: 4- 23 maja 2023 r.

termin dodatkowy:

część ustna:

5 – 7 czerwca 2023 r. : język polski; języki obce nowożytne

część pisemna: 1- 19 czerwca 2023 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

7 lipca 2023 r. /piątek/

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

do 7 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

7 lipca 2023 r.

termin poprawkowy:

część ustna:

21 sierpnia 2023 r. /poniedziałek/ – język polski i języki obce nowożytne

część pisemna: 22 sierpnia 2023 r. /wtorek/, godz. 9.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

8 września 2023 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

8 września 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

8 września 2023 r.

Harmonogram spotkań z rodzicami w ZSO nr 2
w Lublinie /SP i LO/:

w I semestrze roku szkolnego 2022/23:

wrzesień :

2 września (piątek) – dla rodziców ucz. klas I SP

6 września (wtorek) – dla rodziców ucz. klas IV – VIII

7 września (środa) – dla rodziców ucz. klas I – III LO

27 września – dla rodziców ucz. klas IV LO

październik:

4 października (wtorek) – konsultacje indywidualne

listopad:

8 listopada (wtorek)

grudzień:

6 grudnia (wtorek) – inf. o przewidywanych ocenach śródrocznych

styczeń:

31 stycznia 2023 r. (wtorek)– podsumowanie wyników nauczania i wychowania za I semestr

w II semestrze roku szkolnego 2022/23:

marzec:

7 marca (wtorek)

21 marca (wtorek) – dla rodziców klas IV LO inf. o przewidywanych
ocenach rocznych

kwiecień:

4 kwietnia (wtorek)

maj:

18 maja (czwartek) – inf. o przewidywanych ocenach rocznych

………………………………………………………………

Terminy klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej:

1. 10.01.2023 r./poniedziałek/

2. 24.04.2023 r. /poniedziałek -dla maturzystów/

3. 19.06.2023 r. /poniedziałek/

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

1. 12.01.2023 r./czwartek/

2. 25.04.2023 r. /wtorek/- dla maturzystów

3. 20.06.2023 r. /wtorek/

Ostateczne terminy wystawienia ocen śródrocznych i rocznych:

1. 05.01.2023 r. /czwartek/

2. 20.04.2023 r. /czwartek/ – dla maturzystów

3. 15.06.2023 r. /czwartek/

Lublin, 15.09. 2022 r.

Skip to content