Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

STOŁÓWKA SZKOLNA

OGŁOSZENIE!!!!!

  1. Numer konta do wpłat można sprawdzić w dzienniku elektronicznym w zakładce Opłaty lub u intendenta w godzinach 8-12.
  2. Przypominamy też, że posiłki wydawane są na podstawie zaczytania karty obiadowej, dlatego prosimy by dzieci nosiły karty. Jeśli karta została zgubiona rodzic jest zobowiązany odkupić identyczną kartę o parametrach MFC – 2, na własny koszt. Od dnia 01.10.2023 r dzieciom NIE POSIADAJĄCYM KARTY posiłek nie zostanie wydany.

Zapisy na obiady  w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Informuję, iż zapisy na stołówkę szkolną na rok szkolny 2023/2024 dokonywane są na podstawie uzupełnionej w 2 egzemplarzach umowy o korzystanie ze stołówki szkolnej.

 

W przypadku uczniów zapisujących się na obiady po raz pierwszy należy dodatkowo oprócz umowy na obiady uzupełnić umowę użyczenia karty zbliżeniowej ( w 2 ezgemplarzach).

 

Osoby, które w poprzednim roku szkolnym korzystały ze stołówki posiadają już karty zbliżeniowe w związku z tym uzupełniają tylko umowę o korzystanie 

z obiadów.

 

Dokumenty należy dostarczyć do Pani intendentki lub sekretariatu szkoły od dnia 01.08.2023.

Umowy dostępne są w szkole oraz na stronie szkoły w zakładce Stołówka.
INTENDENT KONTAKT

Samodzielny referent ds. zaopatrzenia – p. Iwona Koper
godziny pracy: 8:00 – 12:00

ikoper@zso2.lublin.eu

w zastępstwie  – p.Paulina Warsiewicz

pwarsiewicz@zso2.lublin.eu

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW 

I PRZERWA OBIADOWA  GODZ. 12.15 – 12.35  

klasy 1 – 4 SP oraz klasy , które  skończyły lekcje

GODZ.12.50      świetlica

II PRZERWA OBIADOWA GODZ. 13.20 – 13.40

klasy 5– 8 SP i LO

NALICZANIE OPŁAT ZA DANY MIESIĄC

ZASADY  KORZYSTANIA   Z  ELEKTRONICZNYCH KART  ZBLIŻENIOWYCH ORAZ  CZYTNIKA ELEKTRONICZNEGO  W  STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

Każdy uczeń uczęszczający na obiady otrzymuje magnetyczną kartę obiadową, dzięki której będzie mógł korzystać z czytnika znajdującego się na stołówce.

  1. Karta wydawana jest bezpłatnie.
  2. Na karcie zakodowane są dane osobowe ,służące do weryfikacji w systemie szkoły.
  3. W sytuacji braku kart magnetycznej należy niezwłocznie powiadomić intendenta.
  4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty , użytkownik powinien odkupić kartę by móc dalej korzystać  z obiadów.
  1. W czasie oczekiwania na nową kartę magnetyczną , uczeń może odebrać obiad po wcześniejszym powiadomieniu intendenta o tym fakcie, pod warunkiem że opłata za wyżywienie została uregulowana.
  1. Uczeń po wejściu na stołówkę przykłada kartę do czytnika na którym zostanie wyświetlony komunikat :

— Posiłek może zostać wydany

— Karta odrzucona ( w tej sytuacji uczeń powinien udać się do intendenta , który  może  zweryfikować w aplikacji  OPŁATY  VULCAN powód wyświetlenia się tego komunikatu

  1. Uczeń ,który przeszedł pierwszą weryfikację pozytywnie, może udać się do miejsca  wydawania posiłku i ponownie przyłożyć do drugiego czytnika kartę magnetyczną .

    Po sczytaniu karty na wyświetlaczu  pojawi się komunikat:

— Wydano posiłek

— Karta odrzucona

  1. Karta jest własnością szkoły, uczeń kończąc naukę w szkole lub rezygnując z obiadów  zobowiązany jest do jej zwrotu.

W przypadku zgubienia przez ucznia korzystającego z obiadów karty zbliżeniowej, Rodzic jest zobowiązany odkupić identyczną kartę o parametrach MFC – 2, na własny koszt.

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

1.     Kwota do zapłaty za korzystanie z obiadów za dany miesiąc znajduje się w Dzienniku Elektronicznym w zakładce OPŁATY/PŁATNOŚCI

(Dziennik Elektroniczny Vulcan-> zalogować się -> wybrać uczeń-> po lewej stronie wybrać zakładkę OPŁATY)

2.     Kwotę do zapłaty za korzystanie z obiadów za dany miesiąc można także sprawdzić na listach znajdujących się na tablicy ogłoszeń w szkole oraz u intendentki. Identyfikacja ucznia na liście naliczeń następuje po roku urodzenia oraz 8-ostatnich cyfrach indywidualnego rachunku bankowego, na które wpłacane są należności za obiady.

3.     Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły. Opłaty należy dokonać odpowiednio wcześniej. kwota należności powinna znaleźć się na koncie szkoły najpóźniej w dniu wskazanym jako termin płatności.

4.     Aby opłaty były terminowe proszę o dokonywanie wpłat odpowiednio wcześniej mając na uwadze czas potrzebny na zaksięgowanie przez systemy bankowe środków na rachunku (w przypadku wpłaty na poczcie to 2-4 dni ).

ODPISY ZA OBIADY

1.     Odpisy należy zgłaszać telefonicznie 81.746-25-11 bądź mailowo na adres odpisy@zso2.lublin.eu do godziny 8.00 danego dnia podając imię i nazwisko dziecka i liczbę dni nieobecności.

2.     Zgłoszenie nieobecności przed godziną 8.00 umożliwi dokonanie odpisu za dany dzień.

3.     W przypadku  dokonania odpisu za obiad, który został zgłoszony po godzinie 8.00, odliczenie następuje dopiero następnego dnia. 

4.     Dodatkowo w przypadku braku wpłaty w terminie i nie pojawieniu się środków na rachunku bankowym szkoły  nie ma możliwości skorzystania z obiadu w danym dniu na podstawie okazania dowodu wpłaty. Korzystanie z obiadów będzie możliwe następnego dnia po pojawieniu się wpłaty na rachunku bankowym szkoły.

5.     Za niezgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Skip to content