Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Harmonogram spotkań z rodzicami w ZSO nr 2
w Lublinie /SP i LO/:

w I semestrze roku szkolnego 2023/24:

 

 wrzesień :

7 września (czwartek) –  dla rodziców ucz. klas I – III SP

12 września (wtorek) – dla rodziców ucz. klas IV – VIII

13 września  (środa) –  dla rodziców ucz. klas I – III (IV) LO

26 września (wtorek) – dla rodziców ucz. klas  IV LO

 

 

 październik:

 10 października (wtorek) –  konsultacje indywidualne

 

  listopad:

7 listopada (wtorek) – konsultacje indywidualne (zebrania klasowe w razie potrzeby)

 

 grudzień:

  20 grudnia (środa) – inf. o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

  styczeń:

  25 stycznia 2024 r. (czwartek)– podsumowanie wyników nauczania i wychowania za I semestr

Skip to content