KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Harmonogram spotkań z rodzicami w ZSO nr 2
w Lublinie /SP i LO/:

w I semestrze roku szkolnego 2022/23:

wrzesień :

2 września (piątek) – dla rodziców ucz. klas I SP

6 września (wtorek) – dla rodziców ucz. klas IV – VIII

7 września (środa) – dla rodziców ucz. klas I – III LO

27 września – dla rodziców ucz. klas IV LOpaździernik:

4 października (wtorek) – konsultacje indywidualne

listopad:

8 listopada (wtorek)

grudzień:

6 grudnia (wtorek) – inf. o przewidywanych ocenach śródrocznych

styczeń:

31 stycznia 2023 r. (wtorek)– podsumowanie wyników nauczania i wychowania za I semestr

w II semestrze roku szkolnego 2022/23:

marzec:

7 marca (wtorek)

21/28 marca (wtorek) – dla rodziców klas IV LO inf. o przewidywanych
ocenach rocznych

kwiecień:

4 kwietnia (wtorek)

maj:

23 maja (wtorek) – inf. o przewidywanych ocenach rocznych

………………………………………………………………