Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. Stanisławy Filipiny PALEOLOG JEST REALIZOWANY RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH NA LATA
2020-2024 -„AKTYWNA TABLICA”.

W ramach programu „Aktywna Tablica” skierowanego do  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną zakupione  pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowania do pomocy dydaktycznych oraz narzędzia do terapii, a mianowicie: podłoga interaktywna FunFloor z pakietem rewalidacji
i terapii, monitor interaktywny z komputerem OPS, a także programy multimedialne do terapii.

Skip to content