Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie:

dyrektor – mgr Cezary Jacek Furtak

 • zastępca dyrektora – mgr Anna Mirońska
 • edukacja wczesnoszkolna: mgr Justyna Marcinkowska, mgr Katarzyna Maj,  mgr Karolina Woś, mgr Barbara Jastrzębska, mgr Małgorzata Ostrowska, mgr Bożena Krzowska, mgr Klaudia Stępniak, mgr Izabela Folusz ( nauczyciel wspomagający), mgr Renata Spodarek-Borkowska (nauczyciel wspomagający).
 • język polski: mgr Barbara Turowska-Greniuk, mgr Małgorzata Kulczycka, mgr Hanna Czarnocka, mgr Agnieszka Goral
 • język angielski: mgr Beata Pastuszak, mgr Magdalena Kamińska, mgr Agnieszka Kieracińska, mgr Mariusz Sznura, mgr Paulina Oleś
 • język niemiecki: mgr Grażyna Wójcik-Josicz, mgr Katarzyna Zając
 • matematyka: mgr. Ewa Sawczuk, mgr Małgorzata Stępień, mgr Dorota Ostrouch, mgr Wioletta Kosior, mgr Martyna Huba
 • biologia: mgr Joanna Mikołajczyk
 • przyroda: mgr Joanna Mikołajczyk
 • geografia: mgr Joanna Mikołajczyk
 • chemia: mgr Małgorzata Stępień, mgr Ewa Putowska
 • fizyka: mgr Robert Weryszko
 • informatyka: mgr Dorota Ostrouch, mgr Halina Chlebińska, mgr Robert Weryszko, mgr Renata Pachuta
 • historia:  mgr Małgorzata Kulczycka, mgr Anna Mirońska, mgr Karol Kasprowicz
 • wiedza o społeczeństwie: mgr Anna Celińska
 • edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Klaudia Stępniak
 • muzyka: mgr Jacek Grykałowski
 • plastyka: mgr Dorota Sałasińska
 • technika: mgr Dorota Ostrouch
 • religia: siostra (Adamina) Maria Chmura, siostra Anna Gruszewska
 • wychowanie fizyczne: mgr Dorota Sznajder, mgr Edyta Kopeć, mgr Adam Kotyła, mgr Mateusz Bąk
 • logopedia: mgr Anna Mirońska
 • zajęcia rewalidacyjne: mgr Sylwia Bielak
 • nauczyciele świetlicy: mgr Barbara Jastrzębska,  mgr Katarzyna Maj, mgr Małgorzata Ostrowska, mgr Dorota Sałasińska, mgr Mirosława Świderska, mgr. Agata Kapała
Skip to content