Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie:

dyrektor – mgr Cezary Jacek Furtak

 • zastępca dyrektora – mgr Anna Mirońska
 • edukacja wczesnoszkolna: mgr Katarzyna Maj,  mgr Bożena Krzowska, mgr Barbara Jastrzębska, mgr Małgorzata Ostrowska, mgr Urszula Piętal, mgr Klaudia Stępniak, mgr Izabela Folusz ( nauczyciel wspomagający)
 • język polski: mgr Barbara Turowska-Greniuk, mgr Małgorzata Kulczycka, mgr Hanna Czarnocka, mgr Joanna Kurlej-Weryszko
 • język angielski: mgr Beata Pastuszak, mgr Magdalena Kamińska, mgr Agnieszka Kieracińska, mgr Mariusz Sznura
 • język niemiecki: mgr Grażyna Wójcik-Josicz, mgr Katarzyna Zając
 • matematyka: mgr. Ewa Sawczuk, mgr Małgorzata Stępień, mgr Dorota Ostrouch, mgr Wioletta Kosior
 • biologia: mgr Joanna Mikołajczyk
 • przyroda: mgr Joanna Mikołajczyk
 • geografia: mgr Joanna Mikołajczyk
 • chemia: mgr Małgorzata Stępień
 • fizyka: mgr Robert Weryszko
 • informatyka: mgr Dorota Ostrouch, mgr Halina Chlebińska, mgr Robert Weryszko
 • historia:  mgr Małgorzata Kulczycka, mgr Anna Mirońska 
 • wiedza o społeczeństwie: mgr Anna Mirońska
 • edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Klaudia Stępniak
 • muzyka: mgr Jacek Grykałowski
 • plastyka: mgr Dorota Sałasińska
 • technika: mgr Dorota Ostrouch
 • religia: siostra (Adamina) Maria Chmura, siostra Małgorzata Kalicińska
 • wychowanie fizyczne: mgr Dorota Sznajder, mgr Edyta Kopeć, Ewa Barszczewska-Krysińska, Adam Kotyła
 • logopedia: mgr Olga Chomiuk
 • nauczyciele świetlicy: mgr Barbara Jastrzębska, mgr Bożena Krzowska, mgr Katarzyna Maj, mgr Małgorzata Ostrowska, mgr Urszula Piętal, mgr Dorota Sałasińska, mgr Mirosława Świderska
Skip to content