Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:

  • Magdalena Koczy-Ścibura – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Marek Borysiuk – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
  • Adriana Głouszek – Skarbnik Rady Rodziców
  • Milena Morawska – Sekretarz Rady Rodziców
  • Patrycja Bujak, Beata Będer – członkowie Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna:

  • Paulina Murias – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Piotr Jurkowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Łącznik z Radą Rodziców z ramienia szkoły:

  • Dorota Sznajder

Kontakt do Rady Rodziców:

rrzso2lublin@gmail.com

UCHWAŁY RADY RODZICÓW

PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW

Skip to content