Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

KONTAKT

Znajdujemy się

ul. Przyjaźni 12,
20-314 Lublin

Można do nas dojechać
autobusami linii: 

34, 45, 47, 53 oraz trolejbusem 155, 159

kontakt

tel. 81-746-25-11

 

 

e-mail:  poczta@zso2.lublin.eu
adres poczty ePUAP: /zso_2_przyjazni/skrytkaESP .

Samodzielny referent ds. administracji – p. Iwona Praszczak vel Tracz

czynny w godzinach: 7:00 – 15:00
tel. 81-746-25-11

Główny księgowy – p. Halina Chapska
Starszy specjalista ds. księgowości – p. Katarzyna Pietrkiewicz

czynna w godzinach: 8:00 – 16:00
tel. 81-746-25-11

Główny specjalista ds. kadr i płac – p. Iwona Frankowska

czynne: poniedziałek – czwartek w godzinach 9:00 – 14:00
tel. 81-746-25-11

Kierownik gospodarczy – p. Ludmiła Turowska

godziny pracy: 8:00 – 15:00
tel. 81-746-25-11

 

Intendent (Samodzielny referent ds. zaopatrzenia) – p. Iwona Koper

godziny pracy: 8:00 – 12:00

WIĘCEJ INFORMACJI

czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 6:15 – 16:45
tel. 81-746-25-11

WIĘCEJ INFORMACJI

p. Elżbieta Frant
p. Halina Chlebińska

biblioteka czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 14:00
czytelnia czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 8:45 – 14:45

tel. 81-746-25-11

WIĘCEJ INFORMACJI

Pedagog szkolny – p. Ewa Dzieciuch

poniedziałek, środa, czwartek 9:00 –13:00
wtorek 10 – 15:00
piątek 9:00 – 12:00

tel. 81-746-25-11

gabinet pielęgniarki czynny – poniedziałek i piątek w godzinach 8:00 – 15:00
gabinet stomatologiczny czynny – środa i czwartek w godzinach 8:00 – 12:00

Znajdujemy się

ul. Przyjaźni 12,
20-314 Lublin

Można do nas dojechać
autobusami linii: 

34, 45, 47, 53 oraz trolejbusem 155, 159

kontakt

tel. 81-746-25-11

e-mail:  poczta@zso2.lublin.eu
adres poczty ePUAP: /zso_2_przyjazni/skrytkaESP .

Samodzielny referent ds. administracji – p. Iwona Praszczak vel Tracz

czynny w godzinach: 7:00 – 15:00
tel. 81-746-25-11

Główny księgowy – p. Halina Chapska
Starszy specjalista ds. księgowości – p. Katarzyna Pietrkiewicz

czynna w godzinach: 8:00 – 16:00
tel. 81-746-25-11

Główny specjalista ds. kadr i płac – p. Iwona Frankowska

czynne: poniedziałek – czwartek w godzinach 9:00 – 14:00
tel. 81-746-25-11

Kierownik gospodarczy – p. Ludmiła Turowska

godziny pracy: 8:00 – 15:00
tel. 81-746-25-11

 

Intendent (Samodzielny referent ds. zaopatrzenia) – p. Iwona Koper

godziny pracy: 8:00 – 12:00

WIĘCEJ INFORMACJI

czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 6:15 – 16:45
tel. 81-746-25-11

WIĘCEJ INFORMACJI

p. Elżbieta Frant
p. Halina Chlebińska

biblioteka czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 14:00
czytelnia czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 8:45 – 14:45

tel. 81-746-25-11

WIĘCEJ INFORMACJI

Pedagog szkolny – p. Ewa Dzieciuch

poniedziałek, środa, czwartek 9:00 –13:00
wtorek 10 – 15:00
piątek 9:00 – 12:00

tel. 81-746-25-11

gabinet pielęgniarki czynny – poniedziałek i piątek w godzinach 8:00 – 15:00
gabinet stomatologiczny czynny – środa i czwartek w godzinach 8:00 – 12:00

Deklaracja dostępności strony www.sp11.lublin.eu

Strona internetowa www.sp11.lublin.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-04

 

Treści niedostępne

  1. Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  2. Opublikowane zdjęcia/grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
  3. W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst.
  6. Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

 

Wyłączenia

Struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skip to content