Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na rok szkolny 2020_2021

✓ PRZEWODNICZĄCY: Roksana Kowalczyk

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO: Emilia Pastwa, Zuzanna Brzezicka

SEKRETARZE: Jacek Grzeszczyk, Aleksandra Piskorska

SKARBNICY: Bartłomiej Adamczyk, Iga Piotrowska

RADNY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA: Jacek Grzeszczyk

OPIEKUN: p. Halina Chlebińska, p. Dorota Sznajder

Skip to content