Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, utworzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1946 roku, by zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach zniszczonych przez II wojnę światową. Od tamtej pory UNICEF wspiera dzieci i ich matki w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi czy katastrofami naturalnymi, zaś od ataku Rosji na Ukrainę wspiera polskie miasta w niesieniu adekwatnej pomocy osobom uciekającym z Ukrainy.

Ze środków przekazanych przez UNICEF na korytarzu drugiego piętra, powstała przestrzeń służąca do integracji dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do naszej szkoły. Kącik integracyjny cieszy się ogromnym powodzeniem wśród naszych uczniów . W czasie przerwy uczniowie mają możliwość pograć w szachy, warcaby i piłkarzyki, skorzystać z monitora interaktywnego, a także wygodnie odpocząć na kanapie lub pufach.

ЮНІСЕФ — дитячий фонд ООН, створений Генеральною Асамблеєю ООН у 1946 році для забезпечення продовольством та медичною допомогою для дітей та матерів з країн, які постраждали від Другої світової війни. Відтоді ЮНІСЕФ підтримує дітей та їхніх матерів у країнах, які постраждали від збройних конфліктів або стихійних лих, а після збройного нападу Росії на Україну підтримує польські міста, які надають належну адекватну допомогу людям, які вимушені були виїхати з України.

За кошти, надані ЮНІСЕФ на коридорі другого поверху було організовано простір для інтеграції дітей та молоді з України, які навчаються у нашій школі. Інтеграційний куток користується великою популярністю серед наших учнів. Під час перерв вони мають можливість пограти у шахи, шашки, настільний футбол, скористатися інтерактивним монітором, комфортно відпочити на дивані або пуфах.

 

 

 

 

 

 

Skip to content