Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

ZAPISY NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 

2022/2023

 

W związku z wprowadzeniem od nowego roku szkolnego elektronicznej obsługi Stołówki i Opłat zmianie ulegają zasady korzystania z obiadów.

Zapisy na obiady szkolne na rok 2022/23 trwają do 31.07.2022r. Umowy o korzystanie z obiadów i umowa użyczenia karty zbliżeniowej znajdują się przy wejściu głównym Szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce Aktualności oraz w zakładce Stołówka.

Kompletnie wypełnione dokumenty ( w 2 egzemplarzach) należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 31.07.2022.

regulamin kart zbliżeniowych

umowa o korzystanie z obiadów

umowa użyczenia karty zbliżeniowej

 

Skip to content