Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W naszej szkole w ramach programu zakupiono między innymi:

drukarkę 3d oraz niezbędne do niej filamenty, komputer Dell Precision 3560, 9 sztuk Lego Spike Prime -zestaw do robotyki z akcesoriami, Robot Genibot, Gimbal, Mikrofon Kierunkowy, oświetlenie do realizacji nagrań z Tłami i Blendą, Mikroporty, statyw fotograficzny, stację lutowniczą oraz Zestaw FORBOT.

Wyżej wymieniony sprzęt będzie wykorzystywany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów, między innymi: matematyka, informatyka, technika, plastyka, chemia i fizyka, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

Skip to content