Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie

W dniu 7.02.2020 w Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie odbył się finał Międzyszkolnego Projektu z zakresu edukacji finansowej uczniów „Pieniądze nie spadają z nieba”.

Projekt realizowany w odniesieniu do priorytetowych obszarów edukacji ekonomicznej wskazanych przez NBP

  • Gospodarowanie budżetem domowym;
  • Zapobieganie wykluczeniu finansowemu.

Cel główny projektu:

  • Rozwój świadomości finansowej wśród ok. 200 uczniów szkół podstawowych w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Cele szczegółowe w odniesieniu do uczniów:

  • wzrost wiedzy na temat zasad planowania budżetu domowego,
  • zdobycie wiedzy z zakresu sposobów skutecznego oszczędzania pieniędzy i bezpiecznego ich pożyczania,
  • poznanie zasad obliczania odsetek od lokat i kredytów, w tym zastosowania RRSO,
  • rozwinięcie postawy krytycznego myślenia, analizowania i wnioskowania ukierunkowanego na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie gospodarowania pieniędzmi, rozwój zainteresowania światem finansów.

Na uroczystości obecni byli: p. Ilona Skibińska – Fabrowska dyrektor NBP, p. Ewa Waszkiewicz – główny specjalista NBP, p. Andrzej Zieliński – dyrektor LSCDN oraz dyrektorzy szkół i  nauczyciele matematyki.

Projekt skierowany był do klas 6 i 7. W naszej szkole wzięli udział uczniowie klasy 6b i 7b pod opieką Pani Małgorzaty Stępień oraz Pani Doroty Ostrouch. Młodzież uczyła się jak racjonalnie gospodarować pieniędzmi, jak je bezpiecznie pożyczać, jak obliczać odsetki od lokat i kredytów.

Po zrealizowanych lekcjach wszyscy uczniowie przystąpili do konkursu z wiedzy ekonomicznej „Nasze pieniądze”, który wyłonił trójkę najlepszych uczniów, a byli to:

  1. Kaisz Jan – klasa 7b
  2. Piotrowska Iga – klasa 6b
  3. Adamiak Jakub – klasa 7b.

Kolejnym etapem projektu było wykonanie prezentacji multimedialnej w formie poradnika „Jak dbać o swoje pieniądze”.  Najlepsza prezentacja została przedstawiona przez reprezentantów naszej szkoły, czyli Amelię Szkalej z klasy 6b, Magdalenę Kowalczuk z klasy 7b oraz Igora Borzdyńskiego – 7b, podczas finału konkursu „Pieniądze nie spadają z nieba”.

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie, a uczniowie dyplomy i atrakcyjne nagrody. Nauczycielki zostały docenione za trud pracy i poświęcony czas.

 

 

Skip to content